Styre og Stell

Oppdatert pr desember 2021

Dirigent: Henrik Sam Eyde

Styret:
Formann:        Luc Chambenoit
Nestformann:  Terje Hippe
Sekretær:       Jan Martin Ståvi
Kasserer:        Per Kristian Gjøstøl
Material-
forvalter:        Gunnar Østli

Sangutvalg:
Dirigent      :   Henrik Sam Eyde
Styrets repr:    Gunnar Østli
Korets repr :    Knut Monclair
Korets repr :    Niels-Peter Ugland

Øvrige verv:
Ressursgruppe: Settes sammen ved behov
Revisor:            1 person
Valgkomite:      2 personer
Stemmeførere basser og tenorer

Webredaktør:

Årsmøte:
Avholdes en gang pr år i februar

Publikasjoner:
Lover for koret, ajourført i 2014
Velkommen til Sandvikens Mandskor, info til nye medlemmer
Repertoarliste
Aktivitetsprogram vår og høst (ajourføres jevnlig)
Medlemsregistere
Merkedager for runde år
Oversikt over ordenstildeling/æresbevisninger
Varsel, innkalling og referat vedr Årsmøte
Fremmøteprotokoll

Økonomi:
Medlemskontingent – 2 ganger kr. 1100,- pr år
Støtte fra Bærum kommune
Støtte fra Akershus Musikkråd, Voksenopplæringsmidler
Av og til betalte oppdrag
Norsk Tipping – Grasrotandelen