Læringsprisen i Akershus 2015

Mandag 26. oktober 2015 fikk Sandvikens Mandskor tildelt Læringsprisen 2015 fra Voksenopplæringsforbundet i Akershus. Dette skjedde ved en seremoni i Bjørvika konferansesenter. Prisen består av diplom og en sjekk på 5000 kr samt blomster til prisvinnerne. To andre mottok også sine priser, Smågardistene fra Stabekk og Hørselshemmedes Landsforbund Øvre Romerike. 
Kultursjefen i Bærum Kommune, Berit Inger Øen, gledet oss med sin tilstedeværelse under prisutdelingen, og det var overraskende at også en annen kulturaktør fra kommunen var blant prisvinnerne. Det vanket mange hilsner til alle prisvinnerne under seremonien.
Koret er stolt over å ha mottatt denne prisen i stor konkurranse med mange andre søkere fra 14 ulike studieforbund i Akershus, der Sandvikens Mandskor hører til under Musikkens studieforbund/Akershus sangerforum. Læringsprisen ble innstiftet i 2007.

Her er juryens begrunnelse for tildeling av prisen:

Læringsprisen i Akershus 2015 tildeles Sandvikens Mandskor fordi koret i 100 år har hatt evne til å ta vare på en mannskortradisjon i tillegg til å lære nytt. Sandvikens Mandskor bidrar til å spre glede og varme i sitt lokalmiljø med å delta på årvisse arrangementer.

Fra v: formann Luc Chambenoit, nestformann Terje Hippe, Kultursjef i Bærum Kommune Berit Inger Øen og Kjell Wathne

 

Smågardistene og Kultursjef Beri Inger Øen

 

Diplom