Kongens fortjenestemedalsje

Kongens fortjenestemedalsje i sølv til Karsten Andersen

Onsdag 11. september 2002 var det duket for stor festivitas i det gamle Rådhuset i Sandvika.
Til ære for korets nestor og hedersmann Karsten Andersen ble det arrangert jubelkveld for ham som gledesspreder, og for hans innsats i kulturlivet.
Og høydepunktet var da fylkesmann Hans Røsjorde kunne feste Kongens fortjenestemedalje i sølv på jakkeslaget til Karsten. Medaljen ble tildelt Karsten, 85 år, for lang og tro tjeneste for mannskorsang og for hans innsats i kulturlivet.
Med 60 år i Sandvikens Mandskor og 43 år i Det norske Sjømannskor, samt hans mangeårig innsats for kultur og revy knyttet til hans hjembygd Sandvika, var medaljen høyst fortjent. Det vanket taler, kunsteriske innslag av ulik karakter og gaveoverrekkelser. Og selvfølgelig sang ved Sandvikens Mandskor og Det norske Sjømannskor, med jubilanten som shantymann.