Bærumsavisen okt 2012

Kor med lange tradisjoner

Artikkelen over og bildene nedenfor sto i Bærumsavisen 10. oktober 2012.

 

Koret øver til Barbershop på Musikkflekken 18. november 2012